Audio

diē duodētrīcēsimō mēnsis Iūniī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē duodētrīcēsimō mēnsis Iūniī
/

Hodiē, duodētrīcēsimō diē mēnsis Iūniī, adhūc in Eurōpā manet Britanniā, cui adhūc praeest Therēsia May.

Candidātī sinistrae factiōnis inter sē disceptant

In Americā multī, quōrum quisque spērat sē factiōnis sinistrae, quae nōmen Dēmocraticum sibi indidit, fore candidātum, inter sē disceptāvērunt.  Ducentī et ūndēsexāginta cīvēs nōmina sua in certāmen dedērunt, ē quibus vīgintī satis momentī habentur ut iīs liceat coram populō disceptāre.  Quia tantum ūnus ā factiōne ēligī potest, quī cum Donaldō Trump candidātō dextrae factiōnis dē summō magistrātū annō bis millēsimō vīcēsimō concertet, nunc oportet multōs candidātōs Dēmocraticōs inter sē divīsōs tamquam gladiātōrēs in harēnam missōs coram spectātōrēs pugnāre.  Inter argumenta, quae candidātīs videntur tractanda, praecipua sunt haec: quōmodo iniquitas inter dīvitēs ac pauperēs sit medenda, an vectigālia sint augenda, an magnae societātēs sīcut Facebook et Google sint dissolvendae, utrum prīvātō an pūblicō sumptū dēbeant medicī adhibērī, quid dē numerō immigrantium sit agendum.  Constat autem nēminem candidātum scīre cum superiōre senātūs camerā agere, quae est et forte perget esse penes dextram factiōnem, itaque poterit praesidī obstāre.

Principēs potentissimī Ōsācae congreguntur

Ōsācae in Iāpōniā conveniunt summī magistrātūs vigintī gentium, quī plērumque dē commerciō stabiliendō atque augendō colloquuntur.  Sīnēnsēs cōnantur prohibēre nē quis dē reclāmātiōnibus Hongkongēnsibus inquīrat.  Donaldus Trump, praeses Americānōrum, cum summīs magistrātibus Sīnēnsium et Russōrum et Turcārum colloquitur; posteā in Cōrēam Merīdiānam proficīscētur.

Tremit Angela Merkel 

Bis intrā duās hebdomadēs coram populō contremuit Angela Merkel, cancellāria Germānōrum, et penes sē vix esse vidēbātur.  Ōrātor, prō Merkel diurnāriōs alloquēns, dīxit eam bonā valetūdine ūtī; ipsa Merkel posteā dīxit sē parum aquae bibisse.  Ea annō bis millēsimō septimō decimō eōsdem tremōrēs passa est Mexicōpolī, quō tempore etiam dīcēbātur sitī et calōre fatigārī.

Germāna lēgēs et fīnēs Ītalōrum violat

Ex altō omnibus gentibus commūnī in maritimam ōram Ītalōrum propriam ingressa est nāvis, Seawatch nōmine, quā vehuntur quadraginta et duō Aethiopēs naufragī, quī cupiunt in Eurōpam sine iūre migrātiōnis immigrāre.  Carola Rackēte, cīvis Germāna, praeest nāvī, quae ipsa vexillō Batāvicō ūtitur.  Matthaeus Salvīnius, Ītalus rēbus internīs praefectus, iam ēdīxerat nē quis naufragus prope Libyam repertus longē trāns mare in Ītaliam dūcerētur, sed aut in aliam terram Eurōpaeam, vidēlicet in Germāniam vel Batāviam, aut rursus in Africam trānsportārētur.  Itaque mēnse Iānuāriō exeunte Rackēte sociīque in regimen Ītalōrum coram iūdicibus Eurōpaeīs ad iūra hūmāna tuenda cōnstitūtīs causam dīxērunt, ut sibi licēret naufragōs aliēnōs in Itāliam expōnere; sed iūdicēs cum Ītalīs cōnsēnsī sunt: magistrātibus Itālōrum, nōn prīvātīs cīvibus Germānīs, dēcernendum esse quis in Itāliam admitterētur. Hāc hebdomade iūdicēs Eurōpaeī recūsāvērunt nē ferē eandem causam audīrent.  Pūblicī vērō accūsātōrēs Ītalōrum parant Carolam Rackēte arguere migrātiōnis illicitae administrandae.

Mīrī calōrēs Europaeī

Mīrōs calōrēs, quōs Gallī “caniculam” vocitant, sīcut ā Vergiliō “Sīrius ardor” est versū memorātus, Africus ventus in Eurōpam intulit.  Matrītī mensūra calōris ad centēsimum quīntum gradum thermometrī Fahrenheitiānī diē Veneris ascendit; mox autem Lutetiae Parīsiōrum ad nōnāgēsimum sextum gradum diē Satūrnī et Francofurtī ad centēsimum gradum diē Sōlis ascendet dum canicula ad orientem sōlem prōgrediētur.

Nihil ēiusmodī patientur Bellinghamēnsēs, quōrum caelum semper sē praebet bene temperātum.  Hīc enim thermometrī hydrargȳrus ad quinquāgēsimum tertium gradum noctū dēscendet et ad septuāgēsimum secundum gradum interdiu ascendet.