Aside

Diē 11º mēnsis Novembris

Diē ūndecimō mēnsis Novembris, ut pūblicam studiōrum ūniversitātem decet, diem mīlitibus bene dē rēpūblicā meritīs dicātum observāmus nec nuntiōs Latīnōs ēdimus.