Video

Mēnsa Latīna

Necesse nōbis fuit ā nuntiīs Latīnīs dēsinere, quia magister noster saevus ac crūdēlis opus nōbis iniunxit gravius, vidēlicet pelliculam cinēmatographicam parandam, quam infrā licet vōbis lectōribus auscultātōribusque nostrīs spectāre; quam et spērāmus vōs esse dēlectātūram.